Welkom » parasieten

Neem eens een kijkje op de site van ;Het Woud in plaats van zomaar elke 3 maanden ontwormen ontlastingsonderzoek, dit ook om wormresistentie  te voorkomen en onnodig stoffen aan uw huisdier te geven die niet altijd nodig zijn , ik gebruik het voor onze Gijs ook simpel , schoon en makkelijk te doen voor iedereen!! Mocht er uitkomen dat er wormen zijn kunt u alsnog ontwormen maar vaak niet nodig blijkt uit de ontlastingtest !!

ONDERZOEK VAN DE ONTLASTING

Wormen van honden kunnen worden overgebracht op mensen. Dit is de reden dat wij geen wormen bij honden mogen tolereren. Om infectie te kunnen uitsluiten wordt bij honden een kwalitatief onderzoek uitgevoerd van hun ontlasting: heeft de hond wormen ja of nee. Zijn er wel of geen wormeitjes in de ontlasting van uw hond aanwezig. Het voor niks behandelen wordt zo voorkomen en uw hond en het milieu worden niet nodeloos blootgesteld aan (chemische) diergeneesmiddelen. Ook niet onbelangrijk is dat u geen gevecht meer hoeft aan te gaan met uw hond om het ontwormingsmiddel toe te dienen.

U kunt het ontlastingonderzoek ook gebruiken om de effectiviteit van uw wormbestrijdingsstrategie op te volgen door op gezette tijden de ontlasting te laten onderzoeken. Heeft de behandeling echt geholpen?

Kortom met wormbestrijding aan de hand van ontlastingsonderzoek kunt u gericht wormen bestrijden bij uw hond!

Onderzoek van de ontlasting voor alle honden

Het onderzoek

De honden ontlasting brengen wij in een suikeroplossing en met behulp van concentratie technieken waaronder centrifugatie concentreren wij de eitjes in de bovenste laag van de oplossing. Deze top vloeistof, met daarin eventueel de eitjes, onderzoeken wij vervolgens onder de microscoop.

Hoe vaak?

Wij adviseren om tenminste 3 maal per jaar een onderzoek van de ontlasting uit te laten voeren. De frequentie van het onderzoek hangt onder meer af of uw hond groot risico loopt om besmet te raken. Vandaar ook de vragenlijst die VPL ‘Het Woud” u vraagt om in te vullen. Ofschoon ontwormingsmiddelen essentieel zijn voor een goed wormbestrijdingsprogramma gaat het gezegde: “baat het niet, schaadt het niet” niet op! Diergeneesmiddelen moeten niet onnodig worden toegediend!

Spoelwormeitje

Niet alleen onderzoek

VPL Het Woud is een onafhankelijk laboratorium opgericht om diereigenaren te helpen bij het gericht bestrijden van parasieten bij hun dieren.

VPL ‘Het Woud’ voert ontlastingsonderzoek uit en koppelt daaraan een deskundig advies. Onze technische adviseur is de eerste erkende dierenarts-parasitoloog in Nederland, en tevens lid van de Europese Vereniging van Veterinaire Parasitologen

 

 

 

WORMBESTRIJDING BIJ DE HOND

 

 

Gevaar op de loer

Ondanks al onze kennis en de vele goede antiparasitaire middelen voor de verschillende inwendige- en uitwendige parasieten, zijn nog steeds een groot aantal honden besmet met wormen. Wormen ondermijnen niet alleen de gezondheid van uw hond, maar wormen vormen ook een gezondheidsrisico voor uzelf. Slechts weinig mensen zijn zich bewust van dit laatste. In Nederland heeft tot 10% van de kinderen een larvae migrans infectie (honden spoelworm) doorlopen. Deze infecties kunnen bij de mens veel vormen aannemen een van de bekendste is de infectie die met blindheid gaat gepaard! Wormbestrijding bij de hond is daarom zeer belangrijk.

Wormbestrijding bij de hond voor alle maten

 

 

Onderzoek centraal

Bij de reguliere wormbestrijding bij honden staat 3-maandelijkse behandeling centraal. Aangezien veel honden eigenaren niet graag hun dier voor niets willen behandelen, bestaat er nu ook de mogelijkheid om alleen te behandelen als uw huisdier echt wormen heeft. Want wist u dat minder dan 10% van de honden een worminfectie heeft in Nederland? Met het onderzoek van de ontlasting kan VPL het WOud een wormbesmetting aangetonen. Wij adviseren de  ontlasting van elke hond apart te onderzoeken. Elke hond is immers weer anders.

Alleen als u dier wormeitjes, heeft en dus wormen, krijgt u het advies om uw hond te behandelen. U kunt zo voorkomen dat u uw huisdier voor niets behandelt.  Door het verminderd gebruik (chemische) diergeneesmiddelen zullen zowel uw hond als de omgeving minder worden belast.

 

 

BESTEL WORMCHECKKIT

Om een ontlastingsonderzoek te laten uitvoeren kunt u bij ons eenvoudig een wormcheckkit bestellen. Hierin zitten alle benodigdheden en instructies voor het verzamelen van de ontlasting van uw hond

 

 

VERZEND ONTLASTING

Na ontvangst van de wormcheckkit, neemt u zelf het ontlastingsmonster. Dit ontlastingsmonster retourneert u middels de voorgeadresseerde envelop. Vergeet niet de digitale vragenlijst in te vullen over uw hond(en) en over de huisvestingsomstandigheden.

 

 

UITSLAG PER EMAIL

Na ontvangst van uw monster analyseren wij de ontlasting. Tevens nemen wij de door u ingevulde vragenlijst door. U ontvangt binnen 1-2 werkdagen een advies over de wormbestrijding per e-mail.

 

 

Microscopie

 

 

Wie zijn de mensen bij VPL ,Het Woud’

VPL ,Het Woud’ is een onafhankelijk parasitologisch laboratorium dat niet alleen dit ontlastingsonderzoek voor u kan uitvoeren, maar wij geven ook een gericht ontwormingsadvies. Adviezen worden verstrekt door onze dierenarts-parasitoloog. Door onze parasitologische kennis en ervaring zijn wij in staat om wormbestrijdingsprogramma’s te ontwikkelen specifiek voor uw hond(en) en de omstandigheden waaronder zij gehouden worden!

“De voldoening dat u hond alleen maar wordt ontwormd als het echt nodig is.”

 

Wees terughoudend met het maandelijks gebruik van het nieuw antiparasieten middel bij honden in Nederland

3 februari 2016/in  /door 

 

Het onderstaand bericht is na een uitvoerig telefonisch onderhoud met de producent (Merial) enigszins aanpast. De producent lijkt te beseffen dat dit geen product is om maandelijks aan volwassen honden te geven, maar dat het in rotatie met andere middelen zou moeten gebeuren.  Suggestie om dan zo’n pakket met 2 maal Nexgard en 1 maal Nexgard Spectra te ontwikkelen werd van de hand gewezen. Dat het middel geen activiteit tegen lintwormen zou bezitten, werd weggewuifd dat lintwormen niet zo’n groot probleem zouden zijn en dat hondeneigenaren zelf konden zien als hun hond besmet zou zijn.

Verder werd ons verzocht om de afbeelding van de verpakking van de website en Facebook pagina te verwijderen. Dit is inmiddels gebeurt. Het was niet helaas mogelijk de afbeelding van Facebook te verwijderen of te vervangen. Daarom is rigoureus het FB bericht op de tijdlijn verborgen.

Alhoewel het belang van ontlastingsonderzoek volledig werd erkend, en het belang om eerst te meten alvorens te behandelen, was het geen taak van Merial om ontlastingsonderzoek verder onder de aandacht te brengen bij dierenartsen of diereigenaren.

VPL Het Woud

++++++

Nexgard spectra een nieuw middel tegen inwendige en uitwendige parasieten.

Afgelopen week werd deze advertentie geplaatst in meerdere diergeneeskundige tijdschriften.

Het middel is een uitbreiding op Nexgard dat alleen tegen vlooien en teken werkt, en dat maandelijks moet worden gegeven. Er is een bekende actieve stof (milbemycine) aan toegevoegd wat ook in bijvoorbeeld Milbemax en Milpro aanwezig is.

Om afdoende werking tegen uitwendige parasieten te krijgen wordt in de advertentie gesuggereerd dat Nexgard spectra een veilige maandelijks preventie biedt. Dit betekent dat uw hond ook maandelijks ontwormd zou worden tegen, alleen, rondwormen. Het maandelijks ontwormen van volwassen honden gaat in tegen de richtlijnen van ESCAPP, en het advies van de dierenartsen om elke 3 maanden te ontwormen of  de ontlasting te laten onderzoeken. Het zou eventueel wel bij jonge honden maandelijks kunnen worden ingezet, immers deze categorie dieren moet maandelijks worden behandeld.

Het is belangrijk te  te beseffen dat uw hond met dit middel niet wordt behandeld tegen lintwormen en dat daar nog 3 maandelijks apart voor moeten worden behandeld met een middel dat praziquantel bevat. Helaas is praziquantel in Nederland vrijwel alleen beschikbaar in combinatie met middelen tegen rondwormen zoals Milbemax en Drontal!

VPL Het Woud kan dit middel met Afoxolaner / milbemycine oxime voor maandelijks gebruik bij honden onder Nederlandse omstandigheden niet aanbevelen. Als alternatief kan het middel om de 3 maanden worden verstrekt. De tussenliggende maanden kan eventueel met andere vlooien en teken middelen worden behandeld.

Natuurlijk is het altijd het verstandigst om de ontlasting eerst te laten controleren. Immers het besmettingspercentage van volwassen Nederlandse honden voor bijvoorbeeld spoelwormen is slecht enkele procenten!.

Heeft u vragen hierover laat het ons weten.